Gremia Preventie

Binnen het thema ‘Preventie’ zijn veel integrale werkgroepen werkzaam onder de vlag van het CPZ. Weten welke? Kijk dan hier!

GremiumParticiperende partijenOpdracht
Goede Starttafel 

(Structureel)
Bo geboortezorg, KNOV, NVK, NVOG, Federatie van VSV’s, AJN, NCJ, GGD/GHOR, V&VN (jeugd), Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ Jeugd, NVZ (meelees), ZN (meelees) 
Pragmatische afstemming op samenwerking geboortezorg-JGZ. (Beleids)thema’s die zowel de geboortezorg en de JGZ aangaan agenderen,  verkennen wie welke rol en expertise op deze thema’s heeft en hoe we hierop elkaar versterken.