Gremia Preventie

Binnen het thema ‘Preventie’ is de integrale werkgroep de Goede Start Tafel werkzaam onder de vlag van het CPZ.

GremiumParticiperende partijenOpdracht
Goede Start Tafel 
(Structureel)
Bo geboortezorg, KNOV, NVK, NVOG, Federatie van VSV’s, AJN, NCJ, GGD/GHOR, V&VN (jeugd), Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ Jeugd, Pharos, NVZ (meelees), ZN (meelees) 
Pragmatische afstemming op samenwerking geboortezorg-JGZ. (Beleids)thema’s die zowel de geboortezorg en de JGZ aangaan agenderen,  verkennen wie welke rol en expertise op deze thema’s heeft en hoe we hierop elkaar versterken.