Landelijke beroeps- en brancheverenigingen

Naast de landelijke branche en beroepsverenigingen die zich hebben verenigd in het CPZ hieronder een overzicht met verwante organisaties die werkzaam zijn in of met zorgprofessionals uit de geboortezorg. Ken je een relevante organisatie die hier toegevoegd zou moeten worden? Geef het door via kennisnet@collegepz.nl.

 • V&VN VOG

  De afdeling Voortplanting Obstetrie & Gynaecologie (VOG) binnen de V&VN positioneert de O&G-verpleegkundige binnen het werkveld van de voortplantingsgeneeskunde, obstetrie en gynaecologie.

 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

  De NVA verbindt anesthesiologen in Nederland in alle fasen van de loopbaan om samen de patiëntenzorg te verbeteren en de randvoorwaarden te creëren om die vooruitgang mogelijk te maken.

 • Federatie van VSV’s

  De Federatie van VSV’s is een vereniging van, voor én door VSV’s. 

 • Federatie Medisch Specialisten

  De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten

 • Nederlands Huisartsen Genootschap

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

 • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

  De VVAH behartigt de belangen van verloskundig actieve huisartsen en bevordert de wetenschappelijke basis van het vak.

 • Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg

  De Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamverzorg (NBvK) bewaakt en komt op voor de belangen van kraamverzorgenden. Zij beschermt en ontwikkelt samen met de leden de kraamzorg.

 • Nederlandse Huisartsen Vereniging

  De Landelijke Huisartsen Vereniging is een beroepsvereniging voor huisartsen in Nederland. De LHV werkt dagelijks aan meer dan 150 onderwerpen.

 • GGD GHOR

  GGD GHOR Nederland is de brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).Naar de website

 • BEN

  GGD GHOR Nederland is de brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).Naar de website