CPZ Deelnemers

In 2008 werd duidelijk dat de Nederlandse geboortezorg beter moest en beter kon. De resultaten bleven achter bij de internationale benchmark. In het stuurgroepadvies ‘Een Goed Begin’ uit 2010 werd beschreven welke doelen behaald moesten worden: het halveren van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het versterken van samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg. Het College Perinatale Zorg (CPZ) is vervolgens opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland om richting te geven aan het advies van de Stuurgroep.

  • BO Geboortezorg

   Kerntaak van Bo is de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg. In eerste instantie gericht op kraamzorgorganisaties. Op termijn ook voor (nieuwe) zorgondernemers geboortezorg breed.

  • KNOV

   De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé beroepsorganisatie van en door verloskundigen.

  • NVOG

   De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

  • NVK

   De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. Namens alle kinderartsen vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de politiek en de media. De NVK verbindt én ondersteunt, vanuit de overtuiging dat alle kinderen in Nederland recht hebben op zorg van optimale kwaliteit.

  • NVZ

   De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Zij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Daarnaast ondersteunen zij onze leden met hun kennisontwikkeling, bijvoorbeeld via trainingen en digitaal via verschillende tools

  • Patiëntenfederatie Nederland

   De Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

  • Zorgverzekeraars Nederland

   ZN behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.