De ZIG nader ontleed

Deel 1: de Coördinerend Zorgverlener

Velen van jullie omarmen de doelstelling van de Zorgstandaard maar geven ook aan dat sommige onderdelen logischer, makkelijker en efficiënter kunnen. Onder leiding van het CPZ is een werkgroep ingesteld die inmiddels de eerste herziening van de ZIG heeft geschreven. Er komt een volgende herziening aan. Hiervoor willen we inventariseren op welke (alternatieve) wijzen VSV’s de zorg vanuit het gedachtegoed van de ZIG hebben georganiseerd om de uiteindelijke doelen te bereiken.

In dit eerste deel aandacht voor de coördinerend zorgverlener. De uiteindelijke doelstelling van het aanstellen van een coördinerend zorgverlener is dat de cliënt weet weet zij voor welke vraag kan bereiken en zich veilig voelt om de vraag te stellen.

De bijgevoegde grafiek zie je dat in het verslagjaar 2019 nog niet alle VSV’s een coördinerend zorgverlener is aangesteld.

de Coördinerend Zorgverlener

We weten inmiddels dat veel VSV’s andere manieren gevonden om toch hetzelfde doel te bereiken. Daar zijn we heel benieuwd naar.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

De resultaten worden geanonimiseerd gepubliceerd op onze website. Dit gaat via een besloten gedeelte, wil je hier toegang toe? dan kun je een wachtwoord aanvragen via deze link.