Webinar POP Poli

Tijdens de voorbespreking van het webinar over zwangerschap en psychiatrie werd duidelijk dat het onderwerp te groot is voor één webinar. Daarom hebben we het onderwerp gesplitst en zullen we het onderwerp tijdens twee webinars belichten. Marlies Buurman (CPZ) bespreekt met Mijke Lambregtse en Remke Dullemond tijdens dit eerste webinar de reikwijdte van het onderwerp, de titel van dit webinar, (het onderwerp is immers relevant voor het gehele integrale werkveld van de geboortezorg en beperkt zich niet alleen maar tot datgene wat binnen de muren van de POP-poli gebeurt). De sprekers gaan in op de kaders en benoemen de indicaties.

In een volgend webinar (schrijf vast in je agenda; 12 oktober 2021 om 20:00 uur) komen we met voorbeelden, praktische tips en praktijkcases rond samenwerking.

Lees meer over de sprekers via onze website

Aanmelden evenement

Praktische info

Datum: 31 augustus 2021
Tijd: 20:00 - 21:00
Aanmelden evenement

Deel dit evenement