Agenda Conferentie over Kansrijke Start

Conferentie over Kansrijke Start

Het CPZ organiseert in samenwerking met Pharos, NCJ en VWS op 12 oktober 2022 een conferentie over Kansrijke Start. Het thema zal zijn het vakmanschap van de professional en samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein tijdens de eerste 1000 dagen. Naast inspirerende sprekers wordt er volop ruimte en tijd ingepland om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Noteer 12 oktober alvast in je agenda.  Het complete programma voor 12 oktober wordt de komende periode verder aangevuld en vind je op onze website.

Praktische info

Datum: 12 oktober 2022

Deel dit evenement