SvZ cliëntervaringen 2018

NPS

In het brancheoverleg van de CPZ-deelnemers d.d. 27 maart jl. hebben de CPZ-partijen het CPZ  verzocht Zorginstituut Nederland (ZiN)  te vragen de NPS terug te trekken en/of niet verplicht te stellen. Ook de leden van de Federatie van VSVs hebben een soortgelijk verzoek aan het bestuur van de Federatie gedaan op haar ALV. De reden is dat VSV’s al veel administratieve handelingen moeten verrichten en zelf iets willen hebben aan de uitkomsten om de kwaliteit van de door hen geleverde zorg te verbeteren. Inmiddels hebben de Federatie van VSV’s en het CPZ gezamenlijk dit verzoek schriftelijk aan ZiN overgebracht.  

naar één lijst

Naar aanleiding van het verzoek van de CPZ samenwerkende partijen heeft eveneens een discussie over nut en noodzaak van de NPS plaatsgevonden in de kaderwerkgroep indicatoren, waarin de tripartite partijen (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en beroepsverenigingen) vertegenwoordigd zijn. Resultaat van deze discussie is dat genoemde tripartite partijen gezamenlijk een nieuw voorstel zullen doen voor één landelijke cliëntervaringslijst. De partijen zijn zich ervan bewust dat er haast geboden is en zullen uiterlijk juni a.s. aan ZiN een gezamenlijk voorstel doen voor één cliëntervaringslijst.

cliëntervaringsinstrumenten

Ten behoeve van VSV/IGO’s is door het CPZ een overzicht gemaakt van de door het Zorginstituut Nederland genoemde instrumenten in de indicatorenset integrale geboortezorg, aangevuld met de CCCQ. Je bent van harte welkom om gebruik te maken van dit overzicht bij het maken van een keuze voor een cliëntervaringsinstrument. Dit overzicht is met zorg opgesteld door en beschikbaar gesteld door het CPZ. Mochten er desondanks onjuistheden in staan, meld dit dan aan ons, zodat we dit kunnen aanpassen.