Op deze pagina vind je de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, de cliëntversie hiervan, de informatiestandaard, het implementatieplan voor de zorgstandaard.

Het uitgangspunt hierbij is dat alle geboortezorgprofessionals de zorg nog meer vanuit de beleving, wensen en optimale gezondheid van de zwangere, haar baby en naasten willen organiseren.

Van de Zorgstandaard is in 2017 ook een cliëntversie ontwikkeld. Deze vind je hier.

De informatiestandaard is een technische standaard. Zorgpartijen moeten afspraken maken welke gegevens worden vastgelegd en uitgewisseld en van welke terminologie gebruik gemaakt wordt

Voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is een implementatieplan ontwikkeld.