De workshop preventie bestond uit verschillende onderdelen. Na de inleiding van de workshop deelden verschillende sprekers hun praktijkervaringen, kennis en methodieken met de deelnemers in korte pitches die u onderaan dit verslag kunt downloaden.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

 • het beleidsadvies van de CPZ Expertgroep Preventie door Koos van der Velden en Adja Waelput 
 • Handreiking Kwetsbare Zwangeren van de KNOV door Inger Aalhuizen 
 • Actieplan Preconceptiezorg van ZonMw door Milly Vesters en Fleur Boulogne 
 • Preconceptie Indicatielijst (PIL) door Elsbeth van Vliet 
 • Wim Peters van Kraamzorg Liemerscare en Martine Meurs van de gemeente Arnhem over de samenwerking die zij met zochten en vonden  
 • Praktijkgericht onderzoek en onderwijs door Hanneke Torij van Hogeschool Rotterdam 

Daarna is in vijf groepen gediscussieerd over wat de deelnemers met hun organisatie willen bereiken op het gebied van preventie en welke rol het CPZ hierin kan vervullen. CPZ wil VSV’s ondersteunen en faciliteren als het gaat om vormgeven van preventie. Een greep uit de onderwerpen waar de deelnemers een rol zien voor het CPZ:  

 • Organiseren van structurele bijeenkomsten; voor (alle) overstijgende domeinen. Mogelijk in samenwerking met de VNG. 
 • Agenderen van preventie in de keten. 
 • Regiefunctie vervullen. 
 • Aandacht creëren voor achterstandsproblematiek. 
 • Trekkersrol vervullen. 
 • Faciliteren in het creëren van verbindingen.  

Het werd een inspirerende en motiverende workshop. Deelnemers hebben aangegeven dat ze het fijn vonden om geïnformeerd te worden en dat ze tegelijkertijd hun behoeftes op het gebied van preventie konden delen. De workshop eindigde met een motiverende quote:  

‘Wie initiatief zaait zal verandering oogsten’.  

Hieronder vind je de presentaties van de workshop: