Safety 2

Safety 2 kent een positieve benadering van veiligheid: veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht in haar AANwezigheid in plaats van onderzoek uitsluitend naar fouten en dus AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid. SafetyII gaat uit van het feit dat het dankzij de professionaliteit en het teamwork van de zorgverleners in de meeste gevallen goed gaat. Het is dan ook goed om daarop voort te bouwen en te evalueren waarom het goed ging. Er ontstaat dan inzicht van de verschillende professionals en van de cliënt in elkaars perspectief, kennis en vaardigheden. Dit inzicht en steeds beter op elkaar ingespeeld raken zal tot nog meer verbetering van zorg en onderling vertrouwen kunnen leiden 

Safety 2 is een manier van denken in veiligheid waarbij de dagelijkse praktijk vertrekpunt is van analyse. De traditionele technieken van analyse zijn vaak gericht op het opvolgen van richtlijnen en protocollen. De basis van Safety 2is dat je geen veiligheid kan managen als je niet weet hoe de dingen in de dagelijkse praktijk verlopen. Bij Safety-II gaat het ook om wat in de praktijk goed (of in ieder geval niet fout) gaat. Geboortezorg is teamwork. Eén hapering kan een onvermoed risico vormen. Daarom doen steeds meer ziekenhuizen een debriefing na elke bevalling en/of na iedere overdracht. Het team bespreekt hoe de samenwerking en communicatie verliepen en wat de volgende keer nóg beter kan. Professionals waarderen vooral de positieve focus in de debriefing, waar soms ook de kersverse ouders bij betrokken worden.  

Zie filmpje “Wat is Safety II” voor meer informatie over Safety II of de website van ZonMw of  Medirisk of lees een Praktijk verhaal Team bijeenkomsten kijken vanuit een positieve benadering  

Zie ook de SWING-studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg.