Procedure Veilig Incident Melden (VIM)

Iedere zorgaanbieder dient een werkbare, schriftelijke, interne procedure te hebben, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van incidenten en hoe deze worden geregistreerd, geanalyseerd en opgevolgd. Bij een VIM-procedure staat het gezamenlijk signaleren, het leren van onbedoelde fouten, het opsporen van risico’s voor patiënt of zorgverlener en voorkomen van vermijdbare schade tijdens de zorgverlening op de voorgrond.  Verschillende beroepsorganisaties hebben op hun website informatie over het opzetten van een VIM procedure beschikbaar. Zie bijvoorbeeld  KNOV , NHG, of  NVOG.  Zie ook praktijkvoorbeelden

Zie pagina incidentmeldingen hoe je deze kunt gebruiken om zorg te verbeteren.