Omgaan met klachten

Elke zorgaanbieder dient een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Indien een klacht geen uitkomst biedt, moet cliënten een geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg. 
Verschillende beroepsorganisaties hebben op hun website informatie over h(et opzetten van) een klachten procedure beschikbaar. Zie bijvoorbeeld  KNOV of  NHG.  Zie ook praktijkvoorbeelden.