Veiligheid en Klachten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moeten een aantal zaken geregeld zijn.  

De belangrijkste verplichtingen zijn:  

Voor meer informatie: zie website Rijksoverheid 

Safety 2 kent ook een positieve benadering van veiligheid.