Disclaimer

Hoewel de informatie in deze wegwijzer zo actueel mogelijk wordt weergegeven kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en behouden van de inhoud van deze tool. Het CPZ neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan. Het CPZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.  

Mocht u onverhoopt onjuistheden of onvolledigheden tegenkomen dan horen wij dat graag. Elke suggestie om deze tool te verbeteren, wordt op prijs gesteld. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@collegepz.nl