Wat is de rol van de inspectie met betrekking tot de implementatie van de zorgstandaard? | Veelgestelde vragen zorgstandaard | Kennisnet Geboortezorg

De inspectie toetst de integrale geboortezorg aan de hand van het implementatieplan zorgstandaard en zal dit aan de hand van een aantal door de inspectie gekozen speerpunten doen. Deze speerpunten worden verwerkt in een toetsingskader. Dit kader wordt in de eerste helft van 2018 getoetst bij een klein aantal VSV’s op toepasbaarheid en in de loop van 2018 gecommuniceerd met het veld.

Naast dit toetsingskader blijft de inspectie uiteraard de gemelde calamiteiten beoordelen, de rode draad uit meldingen kan worden besproken bij een VSV bezoek. Bij de beoordeling van calamiteiten neemt de inspectie als norm naast de wetten en bestaande richtlijnen ook de zorgstandaard integrale geboortezorg (met inachtneming van het implementatieplan). In zo’n geval zal naast toetsen van wettelijke vereisten en vigerende richtlijnen ook aan de hand van de zorgstandaard gekeken worden hoe de zorg geleverd is en in hoeverre dit conform zorgstandaard is. De inspectie vraagt bij de melding van een calamiteit in principe aan de zorgverleners zelf om de geleverde zorg te analyseren waarbij wordt gevraagd om het handelen te spiegelen aan richtlijnen inclusief de VSV protocollen en afspraken.