Beschermd: VoorZorg

Intensieve preventieve ondersteuning aan zeer kwetsbare vrouwen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Er worden 40-60 huisbezoeken gepleegd tijdens de zwangerschap tot en met het 2e levensjaar van het kind.

Uitvoering: VoorZorgverpleegkundigen in dienst van een JGZ-organisatie.

Wet: Wet publieke gezondheid.

Inkoop: gemeenten.

Let op: het aanbod van VoorZorg kan per regio verschillen i.v.m. lokale inkoop. Raadpleeg het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) om te zien door welke JGZ-organisaties VoorZorg wordt uitgevoerd.

Meer informatie