Eenkindjekrijgen.nl (preventie)

Het laagdrempelige digitale voorlichtingsprogramma Een kindje krijgen is bedoeld voor mensen die een kind wensen of verwachten. Bij de voorbereiding op de komst van een baby denken we meestal eerst aan de fysieke en materiële zaken die goed geregeld moeten zijn. Een kindje krijgen heeft daarnaast oog voor de psychische voorbereiding op het leven met een kind.

De voorlichting is een hulpmiddel in de relatie van professionals met (aanstaande) ouders en gaat in op vijf belangrijke thema’s: gezond leven, omgaan met stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling.

Een kindje krijgen