Meeleefgezin (preventie)

MeeleefGezin biedt kinderen vanaf – 9 mnd t/m 4 jaar betere kansen door op vrijwillige basis en met instemming van de ouders een verbinding tot stand te brengen met een vast ondersteunend meeleefgezin. Na de geboorte wordt het kind -na een wenfase van 3 maanden bij de eigen ouders- een dag in de week en een weekend in de maand opgevangen. Ouders krijgen ruimte voor herstel en het kind kan zich met extra aandacht gezond ontwikkelen. Overdracht van psychische stress van ouder op kind én uithuisplaatsing worden voorkomen. We zetten in op een duurzame relatie, ook na het 4e levensjaar.

Meeleefgezin