Prenataal huisbezoek (preventie)

Met de preSPARK worden op een gestructureerde wijze door de jeugdverpleegkundige voor de geboorte zorgen en zorgbehoefte bij aanstaande ouders in kaart gebracht tijdens een prenataal huisbezoek. Gespreksonderwerpen daarbij zijn: beleving van de zwangerschap; gezondheid en leefstijl; vooruitblik op geboorte; kraamperiode en opvoeding; woon- en leefsituatie; gezinszaken; sociale contacten. Gezamenlijk beslissen aanstaande ouder(s) en de jeugdverpleegkundige over een passend vervolg. Een groot voordeel voor aanstaande ouder(s) is dat er voor de geboorte kennis wordt gemaakt met de jeugdverpleegkundige. Dit bevordert de vertrouwensrelatie en kan gezondheidswinst opleveren. Ook draagt de preSPARK bij aan de doorgaande lijn van verloskundigen naar de jeugdgezondheidszorg.

PreSPARK