nietofwelzwanger.nl(preventie)

www.nietofwelzwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie. De website is ontwikkeld door TNO en de KNOV.

Niet of wel zwanger