Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (preventie)

Bij preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) wordt een embryo onderzocht op de aanleg voor een bepaalde ernstige erfelijke aandoening. Zo kunnen embryo’s zonder die aanleg worden geselecteerd voor terugplaatsing na IVF.
PGD kan worden uitgevoerd bij paren met een hoog risico op kind met een ernstige aandoening of een hoog risico op herhaald verlies van de zwangerschap door een chromosoomafwijking. Op deze website praktische informatie en indicatie.

PGD (embryoselectie)