Genetisch dragerschapsonderzoek (preventie)

Afhankelijk van familiegeschiedenis, verwantschap en/of afkomst van voorouders kan er een indicatie zijn voor preconceptioneel dragerschapsonderzoek (bijv. voor hemoglobinopathie, cystic fibrosis). Op deze website meer informatie over dragerschapstesten voor verschillende risicogroepen.

genetisch dragerschapsonderzoek