Wordt aan Perined op cliëntniveau gerapporteerd?

Aan Perined wordt op cliëntniveau gerapporteerd. Volgens het in het Kwaliteitsregister vastgelegde PrivacyRaamwerk voor de geboortezorg wordt hierbij gewerkt met veronderstelde toestemming. De vervolgens door Perined berekende indicatoren zijn niet op cliëntniveau, maar op VSV-­‐niveau, die zij terugkoppelt aan het VSV en de verschillende zorgverleners.

Als Perined gemachtigd is door het ziekenhuis in het VSV, levert zij de uitkomsten van de indicatoren via een portaal aan bij ZiN. Hiermee voldoet zij aan de eisen van ZiN. Ook voor het uitzetten en ontvangen van de antwoorden voor de klantervaring zal Perined waarschijnlijk deze rol spelen.