Worden de indicatoren gebruikt voor financiële vergoeding vanuit zorgverzekeraars?

De primaire bedoeling van de indicatoren en de cliëntervaringsmetingen is het cyclisch en transparant analyseren en verbeteren van de kwaliteit van geboortezorg voor de cliënt. Dus de uitkomsten zijn goed te gebruiken voor intern gebruik van het VSV als input voor het kwaliteitsmanagement.

 

Daarnaast zijn de indicatoren van het VSV terug te vinden in het openbare databestand van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Dit databestand is door iedereen te raadplegen. Per VSV, en soms op ziekenhuisniveau, worden de indicatoren weergegeven. Ook de NPS. Patiëntenfederatie Nederland kan hiermee bijvoorbeeld keuzehulpen maken voor de voorlichting aan patiënten (zie: keuzehulp bevallen ziekenhuis). Zorgverzekeraars kunnen deze informatie gebruiken bij hun zorginkoop.

 

De uitgebreidere cliëntervaringsmetingen hoeven niet aangeleverd te worden voor het openbare databestand van ZiN. Wel dienen de resultaten en verbeterplannen besproken te worden met de cliënten/ moederraad en gepubliceerd te worden in het jaarverslag/ website van het VSV.