Wie gaat de NPS uitzetten en wordt verantwoordelijk hiervoor?

In het schema van de ZiN (2019)  staat dat de indicator cliëntervaring, oftewel de NPS, opgeleverd wordt op VSV niveau. Het VSV heeft de verantwoordelijkheid om de uitvraag bij cliënten te organiseren. Dit kan worden gedelegeerd aan de kraamzorg, het ziekenhuis, het consortium of een andere meetorganisatie/-tool. Het ziekenhuis zal vervolgens de scores van de metingen aanleveren bij ZiN.

Daarnaast moet elk VSV zelf een gevalideerde cliëntervaringsvragenlijst kiezen, zoals de ReproQ, de PCQ, LadyX, Zorgkaart e.d. Voor een procesoverzicht, klik je HIER>>>

In het schema van het ZiN staat voorgeschreven dat het ziekenhuis de antwoorden op de drie vragen van de NPS aanlevert. Het moment van uitvragen gebeurt na het kraambed. Het moment kan van enkele weken na het kraambed tot 3 maanden erna zijn.

Op dit moment loopt er een pilot (BUZZ: Bespreken Uitkomsten Zorg met Zwangere) met een 7-tal VSV’s om de ICHOM-set te testen in de geboortezorg. De uit het Engels vertaalde cliëntervaringslijsten zijn sinds half juli beschikbaar. Ook deze lijsten kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de indicator. Voor verslagjaar 2021 zal de NPS waarschijnlijk worden aangevuld of vervangen voor een landelijke PREMlijst.

Voor verslagjaar 2023 zullen de resultaten van de ICHOMset worden verwerkt in de indicatorenset.