Wie betaalt de inzet van de indicator NPS en de vrij te kiezen cliëntervaringslijsten?

In het schema van het Zorginstituut Nederland (verslagjaar 2019) staat dat de indicator cliëntervaring, oftewel de NPS, opgeleverd wordt namens het VSV, aangeleverd door het ziekenhuis. Daarnaast mag elk VSV zelf een gevalideerde cliëntervaringsvragenlijst kiezen om 1x per jaar uit te zetten. De resultaten en verbeterplannen uit deze onderzoeken dienen vervolgens met de cliënten/moederraad besproken te worden en gepubliceerd te worden in het jaarverslag en website van het VSV.

Het inrichten en uit (laten) voeren van het logistieke proces van uitvragen van de indicatorenset en met name de cliëntervaringsmetingen, kosten tijd en geld. CPZ en Perined hebben dit kenbaar gemaakt bij Zorginstituut Nederland (ZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Beide partijen hebben het standpunt dat de kosten al in de tarieven van de zorgverleners verdisconteerd zijn. CPZ dringt nu aan op een zogenaamde financiële impactanalyse bij de evaluatie en herziening van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) in 2020. Hierdoor worden de kosten die het VSV maakt om de indicatorenset te implementeren inzichtelijk.