Welke invloed heeft de internationale indicatorenset van ICHOM op de openbare indicatorenset Integrale Geboortezorg van het Zorgnstituut Nederland?

ICHOM, een internationaal vastgestelde uitkomsten set, is gebaseerd op de theorie van Value Based Health Care. Dit concept gaat ervan uit dat de zorg meer cliëntgericht, effectiever en efficiënter kan worden ingericht als zowel cliënten als zorgverleners samen kunnen beslissen op uitkomsten van de zorg die relevant zijn voor de cliënt.

In de ICHOMset zijn zorginhoudelijke indicatoren opgenomen. Ook wordt in deze set naar de door de cliënte ervaren zorg en ervaren uitkomsten/gezondheidsklachten gevraagd. Om te testen welke informatie in de Nederlandse situatie bijdraagt aan dit proces van samen beslissen loopt momenteel het zogenaamde BUZZ-onderzoek.

Net zoals in de registratie van Perined heel veel zaken worden geregistreed die niet opgenomen zijn in de openbare indicatorenset Integrale zorg, zo zullen na verwachting ook niet alle indicatoren vanuit de ICHOM set worden meegenomen in de openbare set.

We streven ernaar om de set zo compact mogelijk te houden.