Welke cliëntervaringslijsten zijn gevalideerd en goedgekeurd voor de geboortezorg?

Het VSV is verplicht om een gevalideerde cliëntervaringslijst naar keuze te gebruiken (voorbeelden hiervan zijn: ReproQ, LadyX, PCQ, Zorgkaart Nederland, ICHOM Zwangerschap en Geboorte).

Daarnaast wordt in het BUZZ-project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) in een aantal VSV’s de indicatoren van de internationale ICHOM set getest. De resultaten van deze pilot zullen niet eerder dan in verslagjaar 2023 worden geïntegreerd in de set indicatoren Integrale Geboortezorg.

Uiterlijk in verslagjaar 2023 zal de NPS- indicator worden vervangen/aangevuld met een landelijk verplichte patiëntervaringslijst (PREM).