Wat zijn de NPS (Netto Promotor Score) en cliëntervaringslijsten?

Het verplicht uitvragen van de cliëntervaring op het niveau van het VSV is nieuw. ZiN heeft de klantervaringsvraag van de NPS – Net Promotor Score, verplicht gesteld per verslagjaar 2018. Het gaat hierbij om 3 vragen die worden gesteld aan alle cliënten van het VSV:

  • Zou u de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u de verloskundige aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u het ziekenhuis aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?

De antwoordmogelijkheden zijn: ja, geen mening, nee en niet van toepassing.

Daarnaast is het VSV verplicht om een gevalideerde cliëntervaringslijst naar keuze te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: ReproQ, LadyX, PCQ, Zorgkaart Nederland, ICHOM Zwangerschap en Geboorte.

De NPS+ wordt in 2023 vervangen voor de landelijke PREM vragenlijst Integrale Geboortezorg. De PREM lijst is een compact screeningslijst waarin de belangrijkste aspecten van de zorg voor de cliënt worden uitgevraagd. Verdiepings onderzoek kan plaatshebben via verdiepingsvragenlijsten uit bijvoorbeeld de ICHOM-set e.d.. In 2022 kan door de VSV’s in de 2de helft van het jaar kosteloos proefgedraaid worden met deze PREM.