Wat zegt het getal van de AOI-5 over de kwaliteit van zorg?

Dat getal gaat door onderlinge vergelijking van VSV’s en door interne analyse bij het VSV steeds meer een waarde krijgen in wat het zegt over de kwaliteit van zorgverlening in het VSV.

VSV’s kunnen onderling in gesprek gaan over de verschillen in deze uitkomstmaat tussen de verschillende VSV’s of in de tijd. Het is de bedoeling de betekenis van de verschillen te achterhalen. De verschillen kunnen bijvoorbeeld liggen aan een andere wijze van registratie of een andere cliëntenpopulatie. Maar het kan ook ongewenste praktijkvariatie betreffen. Dit betekent dat met een verbetercyclus moet worden onderzocht of de negatieve resultaten liggen aan een andere wijze van organisatie van de zorg, aan gebrek aan onderlinge communicatie of het onvoldoende zorgvuldig volgen van de zorgpaden bijvoorbeeld.