Wat is de AOI-­5?

De AOI-­‐5 is een gevalideerde uitkomstmaat voor de geboortezorg. Als uitkomstmaat is de AOI-5 een thermometer voor de stand van zaken van de kwaliteit. Ook is deze een opmaat naar het analyseren van de eigen data en deze cyclisch te bespreken.

In de AOI-5 gaat het om 5 niet-­‐gewenste uitkomsten (Adverse Outcome Index) die uit de Perined-­registraties worden gehaald voor het hele VSV.

De 5 niet-gewenste uitkomsten van de AOI-5 zijn:

1) Sterfte baby
2) Opname baby op de NICU
3) Apgar </7
4) Fluxus
5) Ernstige perineumruptuur

Perined voegt deze 5 uitkomsten samen in een AOI-score die de mate van ongewenste uitkomsten van de zorg aangeeft.