VSV zelf opzoeken data AOI-5

De uitkomsten van de AOI-5 stuurt Perined via Perined Insight terug naar de zorgverleners, alsmede naar de ziekenhuizen, zodat deze de informatie kunnen aanleveren aan ZiN. AOI-­5 is ingebouwd in P’Insight. Je kunt deze dus over je eigen VSV gegevens oproepen.