Verantwoordelijk voor aanlevering?

Voor de meeste indicatoren is het VSV verantwoordelijk. Omdat dit geen rechtspersoon is, is over het algemeen het ziekenhuis door ZiN verantwoordelijk gesteld voor de daadwerkelijke aanlevering naar ZiN. De kraamzorg is verantwoordelijk voor het verstrekken van de uitkomsten van de borstvoedingsindicator, alsmede de eigen klantpreferentievragenlijst aan het Zorginstituut. Deze worden in opdracht van BO Geboortezorg door Desan aan ZiN aangeleverd. De verloskundigenpraktijken zijn verantwoordelijk voor de eigen klantpreferentievragenlijst. Deze wordt voor hen in opdracht van de KNOV door Perined aan ZiN aangeleverd.

Van de in de VSV’s samenwerkende zorgverleners ontvangt Perined de data, met uitzondering van de borstvoedingsindicator. De uitkomsten van de indicatoren stuurt Perined weer terug naar de zorgverleners, alsmede naar de ziekenhuizen, zodat deze de informatie kunnen aanleveren aan ZiN.