Registratie met integraal dossier?

Perined registreert niet: dat doen de zorgverleners. Perined gebruikt de gekoppelde monodisciplinaire data om er de AOI-­‐5 en andere indicatoren als Aard-­‐ en Plaats van zorg uit te halen.

Het klopt dat als er steeds meer vanuit een geïntegreerd zorgdossier wordt gewerkt ook de vragenlijsten van de LVR moeten worden aangepast. Deze lijsten worden in de toekomst verder ontwikkeld.