Preventielessen onbedoelde zwangerschap (preventie)

Siriz werkt aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen door bewustwording en weerbaarheid van jongeren te vergroten op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van menselijk leven. Dit doen we onder andere door het geven van voorlichtingslessen aan jongeren op scholen (po, vo, so, mbo).

Preventieles onbedoelde zwanger