Strakszwangerworden.nl (preventie)

Doel van deze website is hoogrisicojongeren (laagopgeleide en/of allochtone jongeren) informatie te geven over hoe ze zo gezond mogelijk zwanger kunnen worden.

De website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen. De website wordt gefaciliteerd door het CPZ.

Strakszwangerworden