Perined beheert de data van de verloskunde. Hoe zit het met de privacy van de cliënte?

Perined voldoet aan alle eisen van de wettelijk gestelde privacyregels. Deze regels in de geboortezorg zijn vastgelegd in een Privacy Raamwerk Geboortezorg dat in het landelijke Kwaliteitsregister is opgenomen. Het toepassen van de indicatoren op deze (bestaande) data is daardoor niet iets wat nog geregeld moet worden qua privacyregels. Voor meer informatie, zie de website van Perined>>>.