Als wij als VSV een entiteit zijn, hoe zit het dan met onze aansprakelijkheid?

Hieronder kun je een FAQ en een notitie downloaden die in gaan op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.

Download FAQ aansprakelijkheid

Download juridisch kader aansprakelijkheid IGO april 2018