Op welk moment in het proces wordt de NPS uitgevraagd?

Na het kraambed van de vrouw; van een aantal weken erna tot maximaal 3 maanden. De NPS dient bij alle bevallen vrouwen in het betreffende verslagjaar uitgevraagd te worden.