Meerdere kraamzorgorganisaties en verloskundige praktijken zijn verbonden aan één VSV. Wat zeggen de uitkomsten van de NPS dan over de kwaliteit van zorg van het VSV? Komt er ook feedback per organisatie?

De NPS-scores worden net als de andere zorginhoudelijke indicatoren toeberekend aan de betreffende VSV’s. Bij de kraamzorg gebeurt dit op basis van een directe vraag aan de cliënt. Daarnaast kan Perined ook via een statistische methode de verschillende scores toerekenen aan het VSV.

Via Perined Insight kunnen de VSV’s en deelnemende discipline/organisaties hun scores inzien. Natuurlijk kan ook aan de meetorganisatie worden gevraagd de scores per deelnemende zorgaanbieder op te leveren ten behoeve van de interne kwaliteitsbewaking.

De uitkomsten van de NPS kunnen mogelijke verbeterpunten signaleren voor de deelnemende partijen. Op basis hiervan kunnen dan in overeenkomst met de cliënten/ moederraad verbeteringen in het zorgproces worden aangebracht. Hiervan wordt vervolgen verslag gedaan in het jaarverslag en/of de website van het VSV.

De resultaten zullen ook per organisatie beschikbaar komen op termijn in MijnPerined.