MDO

Hier is niet een eenduidig antwoord op te geven. De invulling van het MDO ligt met name aan de afspraken die hierin binnen het VSV gemaakt worden. In de zorgstandaard staat beschreven dat het belang van het MDO is dat je door samenwerking de kwaliteit van zorg wilt verbeteren.

Het MDO wordt op verschillende manieren ingericht in het land. Het basisidee zoals beschreven in de zorgstandaard is dat er met een regionaal interprofessioneel geboortezorgteam zorgpaden afgestemd worden op basis van risico -inschatting. Bespreking van zwangeren in zo’n MDO vindt plaats als op basis van gezamenlijk afgesproken gronden dus obstetrisch, medisch, psychosociaal.

Je bepaalt dus in je VSV welke groep zwangeren je interdisciplinair wilt bespreken. Welke zwangeren dus wanneer in het MDO besproken worden, is dus regionaal in te vullen.