Kunnen de data dan ook per kwartaal teruggekoppeld worden door Perined?

Perined is bezig om de cijfers in P’Insight per kwartaal te vernieuwen. P’Insight (Perined-Insight) is een webbased programma, waarmee zorgverleners hun rapportages en indicatoren kunnen bekijken. Ook kunnen zij interactief gegevens inzien van hun eigen patiënten, inclusief de gegevens die door andere perinatale zorgverleners over deze patiënten zijn aangeleverd. Daarnaast kunnen zij deze gegevens in zelf gekozen combinaties en selecties afzetten tegen het regionale en landelijke beeld.

Het driemaandelijks vernieuwen van de cijfers kan alleen als de zorgverleners ook iedere drie maanden hun data aan Perined aanleveren. Cijfers over bevallingen in een bepaald kwartaal stuurt het VSV uiterlijk twee maanden na dit kwartaal aan Perined. Zo’n zes weken later verschijnt er dan een nieuwe P’Insight. Een voorbeeld: gegevens over bevallingen in het eerste kwartaal moeten uiterlijk op 1 juni aan Perined aangeleverd zijn, zodat in de loop van juli een nieuwe P’Insight uitgebracht kan worden. De ambitie is om in P’Insight real time informatie te kunnen tonen