Kan Perined de indicatoren aanleveren voor het gehele VSV?

Ja, en dit doet Perined al. Deze organisatie beschikt over alle data van de LVR1, LVR2 en LNR.

Perined realiseert – m.u.v. de borstvoedingsindicator – de verschillende indicatoren. De uitkomsten van de indicatoren, die Perined oplevert, stuurt Perined aan de ziekenhuizen of – indien hiervoor gemachtigd door het VSV, aan Zorginstituut Nederland (ZiN). Dit gebeurt ook met de uitkomsten van de AOI-­‐5.