Kan het ziekenhuis de NPS uitvragen wanneer de cliënte geen zorg ontvangt in de tweede lijn?

De NPS betreft het gehele zorgproces, ongeacht waar de vrouw bevalt – thuis, poliklinisch of klinisch.

Het ziekenhuis, als deelnemer aan het VSV, heeft niet persé de taak om de NPS uit te vragen; het heeft de verantwoordelijkheid om de uitkomsten aan te leveren aan ZiN. Het ziekenhuis kan de uitvraag delegeren naar andere zorgverleners of deze wel verzorgen. Wanneer het ziekenhuis de NPS uitvraagt voor het hele VSV zitten hier ook de cliënten bij die niet in de tweedelijn bevallen zijn.

De volgende vragen worden immers in één keer uitgevraagd:

  • Zou u de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u de verloskundigenpraktijk aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?
  • Zou u het ziekenhuis aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn?

Wanneer de cliënte geen zorg ontvangt in de tweede lijn, is het noodzakelijk dat de verloskundige praktijken de e-mailadressen van deze eerstelijns cliënten aanleveren. Uiteraard geven de cliënten hier eerst toestemming voor.