Kan de cliënte kiezen voor een VSV? En hoe wordt bepaald bij welk VSV zij hoort?

De cliënte kan te allen tijde kiezen voor een eigen zorgverlener, ongeacht in welk VSV de zorgverlener zich bevindt. De uitkomsten van de cliëntervaringsvragen zullen -via Perined- altijd toegekend worden aan een van de 76 VSV’s in Nederland. Dit doet Perined op basis van de postcode van de cliënte, de vestigingsplek van de verloskundigen en het ziekenhuis, en het volumepercentage dat de verloskundige met haar cliënten naar een bepaald ziekenhuis gaat.

Wanneer een verloskundige bij 60% van de klinische bevallingen voor een bepaald ziekenhuis kiest en 40% voor andere ziekenhuizen, worden cliënten ook in die verhouding aan de desbetreffende VSV’s toegewezen.

Ook de thuisbevallingen worden naar deze verhouding aan VSV’s toegekend. De toekomst moet uitwijzen hoeveel cliënten het hele zorgproces (dus de hele keten) doorlopen in 1 VSV of dat ze gebruik maken van zorgverleners buiten het VSV.