indicatoren

De indicatorenset geeft informatie over de kwaliteit van zorg. Het betreft zorginhoudelijke informatie uit het medische dossier die via Perined (Insight) kan worden ontsloten. Daarnaast bestaat het uit een tevredenheidsmetingen en cliëntervaringsmetingen bij de cliënt en tenslotte worden een aantal aspecten van de organisatie/ praktijk uitgevraagd. Welke zorgverlening wordt geboden en hoe ver is het integraal werken volgens de Zorgstandaard al geïmplementeerd ?
Deze informatie geeft op de eerste plaats inzicht aan de zorgverlener zelf hoe de organisatie presteert t.o.v. andere organisaties en wat er verbeterd zou kunnen worden. Ook geeft het informatie aan de zwangere over de kwaliteit van zorg en tenslotte wordt deze informatie landelijk gebruikt bij beleidsbepaling en toezicht.