In hoeverre gaan uitkomsten straks de relatie met de zorgverzekeraars beïnvloeden?

Op onderstaande niveaus zullen gevalideerde uitkomstindicaties een rol spelen bij de waardering van het VSV:

  • Intern door het bespreken van de uitkomsten en deze te vergelijken met voorgande metingen en/of andere VSV’s om mogelijkheden voor verbatering van de zorg op te sporen.
  • Intern door de uitkomsten bespreekbaar te maken met elkaar, bijvoorbeeld met cliënten in een moederraad.
  • En extern om cliënten te informeren over de te verwachten zorg in het VSV, bijvoorbeeld aan de hand van keuzehulpen opgesteld door de Patiëntfederatie Nederland

Maar ook zelf de uitkomsten en verbeterplannen te delen op de website en of het jaarverslag van het VSV.