Hoe geeft AOI- 5 de kwaliteit van zorg ketenbreed weer?

Uit de validatiestudie van de AOI-­‐5 blijkt dat deze zicht geeft op de kwaliteit van de hele keten van integrale geboortezorg.

Naast de AOI-5 zijn er nog andere indicatoren die informatie geven over de kwaliteit van zorg. Dit zijn bijvoorbeeld informatie over plaats en aard van de bevalling, borstvoeding, de tevredenheid van de cliënt en de zogenaamde klantpreferenties. Deze laatste geven aan wat de verschillende disciplines (ziekenhuis, verloskunde en Kraamzorg) aan zorg aanbieden. Ook geven zij aan in hoeverre er cliëntgericht en integraal samengewerkt wordt in het regionale verloskundige samenwerkingsverband.

 

De indicatoren geven geen totaalbeeld van de kwaliteit van de zorg van het regionale netwerk. Wel geven ze een beeld van de kwaliteit op belangrijke onderdelen.