Hoe ga je om met de uitkomsten van AOI-5 van verloskundigen die bevallingen verrichten in het ziekenhuis, maar niet lid zijn van het VSV?

Het toerekenen van zorggevallen aan een VSV vindt op dit moment bij Perined plaats op grond van zorgpatronen: bevallingen die in een ziekenhuis plaatsvinden, zowel in de eerste als de tweede lijn, worden toegerekend aan het VSV waar dat ziekenhuis onder valt. Hiernaast worden thuisbevallingen op grond van het verwijspatroon van de betreffende eerstelijns praktijk verdeeld over de VSV’s.