De vragenlijsten zou je het liefst digitaal willen afnemen, zodat de data goed te koppelen is met andere digitale gegevens. Hoe zit het met de privacy van de cliënte?

Perined beheert al bijna 20 jaar de data van de verloskunde in Nederland en voldoet aan alle eisen van de wettelijk gestelde privacyregels. Deze regels in de geboortezorg zijn vastgelegd in een Privacy Raamwerk Geboortezorg dat in het landelijke Kwaliteitsregister is opgenomen. Het veilig koppelen van de cliëntervaringen aan deze (bestaande) data is daardoor niet iets wat nog geregeld moet worden.

Wel is het belangrijk om toestemming te vragen aan de cliënte voor het toesturen van de vragenlijsten naar het opgevraagde emailadres en uit te leggen waarvoor de ingevulde lijsten worden gebruikt.
De opgeslagen clientervaringen kunnen bij Prems (NPS) anoniem worden gemaakt op zorgaanbiederniveau. Bij de Proms uit de ICHOM set vallen ze onder de regels van het medisch dossier.

Want daarbij is het van belang eventueel aangegeven gezondheidsklachten met de cliënt te bespreken.

Er hoeft geen specifieke toestemming te worden gevraagd voor het toesturen van de PREM. Dit valt nu onder zorgevaluatie. Wel moet de zorgverlener de cliënt informeren dat haar emailadres hiervoor gebruikt wordt en het invullen van de vragenlijst vrijwillig is. Voor het koppelen van de PREM-gegevens aan andere gegevens in Perined is wel expliciete toestemming nodig. Dit wordt gevraagd in de vragenlijst.